• Kindervakantiekamp
  • Kerstmarkt
  • Er wezen voor wezen

Weeskinderen in Oekraïne

In de weeshuizen in de Oekraïne wonen kinderen van wie de ouders overleden zijn of van wie de ouders niet in staat zijn hun kinderen te onderhouden.

Kinderen in weeshuizen jonger dan 16 jaar worden ondersteund door de overheid. Deze ondersteuning is beperkt. Wanneer een weeskind 16 jaar is geworden, komt er een eind aan de opvang in het weeshuis en komt het kind op straat te staan.

Weeskinderen ouder dan 16 jaar en van wie de ouders nog in leven zijn krijgen een gringe financiele ondersteuning van de overheid. De kinderen van wie de ouders overleden zijn krijgen een iets ruimere financiële ondersteuning.

In de regio Ternopil wordt beleid ontwikkeld om de wezen niet meer in weeshuizen op te vangen maar bij pleeggezinnen onder te brengen. Vooralsnog verblijft het grootste aantal kinderen in de weeshuizen.