Stichting WALO - Wisselwerking Achterveld/Leusden-Oekraïne

Stichting WALO
 • Persoonlijke gegevens:
  Persoonlijke gegevens worden opgeslagen bij de secretaris of penningmeester of coördinator kerstmarkt of coördinator Kindervakantiekamp, die verantwoordelijk zijn voor het bijhouden hiervan.
 • Inhoud van de gegevens:
  De gegevens omvatten naam, adres, telefoonnummer en emailadres en verder personalia die noodzakelijk zijn voor de aard van de activiteit.
 • E-mailberichten:
  Alle e-mail berichten aan groepen vrijwilligers zullen alleen via de BCC verstuurd worden, zodat er geen lijsten van alle privé e-mailadressen beschikbaar zijn en gaan rouleren.
 • Foto’s en video opnamen: Als er foto’s en/of video opnames van personen gemaakt worden, zal aan hen gevraagd worden of die gebruikt mogen worden op de website of promotiemateriaal.
 • Verschafte gegevens:
  Alle aan de WALO verschafte gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.