Stichting WALO - Wisselwerking Achterveld/Leusden-Oekraïne

Stichting WALO
De Belastingdienst heeft Stichting WALO gekwalificeerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze pagina biedt een overzicht van de gegevens die de wetgever verplicht. Meer over ANBI staat op de website van de Belastingdienst. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) van Stichting WALO is 819239380.
 
De statutaire doelstelling van Stichting WALO
De Stichting heeft ten doel:
  1. de bevordering van de solidariteit tussen Oekraïne en Achterveld/Leusden;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande direct of indirect verband houden en/of daartoe bevorderlijk (kunnen) zijn, alles in de ruimste zin.
 De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
  • het inzamelen van goederen, geld en anderen middelen;
  • het organiseren van vakantiekampen;
  • het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van projecten.
Het beleidsplan van Stichting WALO
Investeren in jonge mensen is belangrijk voor hun ontwikkeling. Dit geldt zowel voor jongeren in Nederland als in Oekraïne. Met name kansarme kinderen kunnen dat extra steuntje goed gebruiken; wij richten ons hierbij op de weeskinderen. De voorkeur van ons als Stichting WALO gaat uit naar een investering die in Oekraïne plaats vindt. Daartoe ondersteunen wij Orphans Future in Ternopil, een organisatie van jonge mensen die zelf in een weeshuis verbleven en zich nu inzetten voor de weeskinderen in de weeshuizen in Ternopil en omstreken en de weeskinderen die in een pleeggezin zijn onder gebracht.
 
Wij ondersteunen het jaarlijkse kindervakantiekamp en bieden verdere ondersteuning aan de activiteiten van Orphans Future. De ondersteuning van het jaarlijkse kindervakantiekamp in Oekraïne bestond tot 2020 uit financiën en de aanwezigheid van Nederlandse jongeren uit Leusden, Achterveld en omgeving in het vakantiekamp en hun rol bij het organiseren van activiteiten. Zo maken de weeskinderen kennis met Nederlandse jongeren en Nederlandse jongeren met Oekraïense jongeren en kan er een basis ontstaan voor solidariteit. Voor beiden een levenservaring waar zij in hun verdere ontwikkeling iets aan hebben. Na 2019 is de ondersteuning beperkt tot financiele ondersteuning en zijn er geen jongeren meer naar Oekraine gereisd vanwege corona en de Russische inval in 2022. Hopelijk kan dit in de toekomst nog wel gebeuren.
 
De inval van Rusland op 24 februari 2022 heeft ertoe geleid dat we ons ook richten op de opvang van Oekraïense vluchtelingen, met name in Leusden en Achterveld.
 
Bestuur
 
Beloningsbeleid
Bestuursleden werken op vrijwillige basis. Gemaakte onkosten worden vergoed.
 
Activiteiten
De WALO organiseert jaarlijks een aantal activiteiten om haar doelstellingen te realiseren. Deze activiteiten zijn:
  • Ondersteuning Kindervakantiekampen;
  • Er wezen voor wezen;
  • Bieden van noodhulp aan Oekraine (hulp bij de opvang in Achterveld; hulp bij goederentransporten).
Om de continuïteit te waarborgen is de WALO actief in het werven van fondsen, zoals sponsoren en particuliere giften. Het organiseren van de jaarlijkse kerstmarkt is hierbij een belangrijk activiteit. Voor bovenstaande activiteiten zijn persoonlijke giften nog steeds heel hard nodig.
 
Jaarlijkse financiële verantwoording