• Kindervakantiekamp
  • Kerstmarkt
  • Er wezen voor wezen

Wat doen wij?

Stichting WALO (Wisselwerking Achterveld/Leusden - Oekraïne) biedt hulp aan jongeren in achterstands-situaties in de Oekraïne. Dit gebeurt op vele manieren: Van het actief mee organiseren van activiteiten tot het geven van geldelijke bijdragen voor het aanschaffen van computers, kleding, spel- en studiemateriaal en vele andere benodigdheden.

Oekraïne, een voormalige staat van de Sovjet Unie, is in 1991 zelfstandig geworden. Het is een typisch Oost Europees land in ontwikkeling waar verschillen in levensomstandigheden en inkomens groot zijn. Het land kent een relatief hoog aantal wezen. Dit hoge aantal ontstaat grotendeels door armoede: Ouders die vroegtijdig overlijden, maar ook wanneer ouders de zorg niet meer op kunnen brengen.

Ieder jaar organiseren wij een kindervakantiekamp in de Oekraïne. Hierdoor wordt de lokale economie gestimuleerd en kunnen er, door de lage prijzen, veel kinderen op kamp. We streven ernaar om elk jaar een groep van 6 à 7 jongeren en 2 volwassenen uit onze regio voor twee weken naar de Oekraïne te laten gaan. Hierdoor ontstaat er een mooie culturele uitwisseling waar iedereen profijt van heeft. Tegelijkertijd is er praktische ondersteuning voor het kamp aanwezig.

De benodigde financiën zijn afkomstig uit giften van particulieren, vanaf de oprichting tot heel recent de Parochiële Caritas Instellingen van Leusden en Achterveld, en uit de opbrengst van de jaarlijkse kerstmarkt die we voor dit doel in Achterveld organiseren. De WALO werkt hierbij met twee werkgroepen, commissie Kindervakantiekamp en de commissie werkgroep Kerstmarkt. "Er wezen voor wezen" is een kleiner project om weeskinderen te ondersteunen die op eigen benen komen te staan. Stichting WALO kan dit alleen realiseren dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers.