Stichting WALO - Wisselwerking Achterveld/Leusden-Oekraïne

Stichting WALO

Financiele hulp 2

Uw financiële hulp stellen wij bijzonder op prijs. Deze middelen zullen uitsluitend worden ingezet voor hulp ter plekke via onze partner in Oekraïne, Orphans Future .
Het bankrekeningnummer van WALO is NL05RABO 0 12 57 88 401 t.n.v. Stichting WALO. WALO heeft een ANBI status.