• Kindervakantiekamp
  • Kerstmarkt
  • Er wezen voor wezen

Er wezen voor wezen

Het aantal wezen in Oekraïne is hoog en hierbij worden twee categorieën onderscheiden. Dee eerste categorie wordt gevormd door wezen waarvan de ouders niet zelfstandig de kinderen op kunnen voeden , de zogenaamde sociale wezen. De tweede categorie, de biologische wezen, bestaat uit wezen waarvan de ouders overleden of onbekend zijn.

Tot 16 jaar komen kinderen terecht in een door de overheid betaald weeshuis. Ook wel met een ‘state-run’ weeshuizen genoemd. Voor deze leeftijdscategorie ondersteunt de WALO kindervakantiekampen.

Na hun 16e levensjaar worden weeskinderen geacht zichzelf in hun eigen levensbehoefte te voorzien. De kinderen gaan verder studeren, aan het werk of vallen tussen wal en schip omdat zij vaak onvoldoende voorbereid op eigen benen komen te staan.

Orphans Future is opgericht door wezen en voor wezen om kinderen beter voor te bereiden en te begeleiden na hun 16e. De WALO ondersteunt Orphans Future door (financiële) middelen beschikbaar te stellen wanneer er een specifieke behoefte is. Deze middelen worden door Orphans Future ingezet om lokaal materialen en andere benodigdheden aan te schaffen.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Pakketten voor wezen om zichzelf te kunnen redden. Hierbij gaat het onder andere om beddengoed, persoonlijke verzorgingsmiddelen als tandpasta/borstel en handdoeken.
  • Hulp in allerlei vormen in een vaste locatie zoals de mogelijkheid van douchen, gebruik van computers, ondersteuning bij solliciteren en mentale hulp.

Sinds 2008 steunt WALO de organisatie Orphans Future met een bedrag varierend tot maximaal € 2.500 per jaar.