• Kindervakantiekamp
  • Kerstmarkt
  • Er wezen voor wezen

Jouw gift wordt goed besteed!

De WALO werkt 100% met vrijwilligers en doet er alles aan om de kosten van de
organisatie zo laag mogelijk te houden. Zo kan er zo veel mogelijk geld aan
projecten worden besteed.
De afgelopen jaren heeft de WALO ongeveer 100.000 Euro besteed aan de
organisatie van succesvolle kindervakantiekampen. En bij giften hoef je niet
alleen te denken aan geld, maar ook giften in de vorm van, bijvoorbeeld,
spelletjes zijn meer dan welkom! Bekijk ook de verschillende porjecten voor meer
informatie.

Doneren van goederen

Neem contact op met commissie Kindervakantiekamp. Contactgegevens kunt u
vinden via de link in het rechter sub-menu.

Doneren met fiscaal voordeel

De Belastingdienst heeft Stichting WALO aangewezen als ANBI (een Algemeen
Nut Beogende Instelling). Giften aan de WALO zijn daarmee niet alleen voor
donateurs fiscaal voordelig, maar ook voor de WALO zelf.

Stichting WALO hoeft als ANBI geen erf- of schenkbelasting te betalen en
donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting. Hierdoor wordt de doeltreffendheid van uw donatie
vergroot. Meer over de WALO en ANBI.

Bankgegevens

Bank: Rabobank Leusden
Ten name van: Stichting WALO
IBAN: NL05 RABO 01257 88 401
Kamer van koophandel: 32133741