• Kindervakantiekamp
  • Kerstmarkt
  • Er wezen voor wezen

Contact

Bestuur
Voorzitter Colette van den Hengel colette1989@hotmail.com
+31 6 52120100
Secretaris Sjef Kemps sjefkemps@me.com
+31 33 2860362
Penningmeester Jos Blom
Commissie Kindervakantiekamp
Coördinator Peter Dinkelman peter.dinkelman@gmail.com
+31 6 23788301
Commissie Kerstmarkt
Coördinator Theo Blom middenfliert@kpnplanet.nl
+31 342 451497

Contact adres

Stichting WALO
p/a Dalmatie 21
3831EE Leusden

Bankgegevens

Bank: Rabobank Leusden
Ten name van: Stichting WALO
Rekeningnummer: NL05 RABO 01257 88 401
Kamer van Koophandel: 32133741

ANBI

De Stichting WALO is door de belastingdienst erkend als ANBI waardoor giften, binnen de belastingregels, aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Meer over de WALO en ANBI