Stichting WALO - Wisselwerking Achterveld/Leusden-Oekraïne

Stichting WALO
Gerard van Dijk (voorzitter)
Telefoon +31 6 122 695 90
  
Sjef Kemps (secretaris)
Telefoon +31 6 434 205 36
 

Dennis Kok (penningmeester)
Telefoon +31 6 504 270 22

Myriam Voorburg (bestuurslid; tevens coördinator Commissie Kerstmarkt)
Telefoon +31 6 267 928 10

Peter Dinkelman (coördinator Commissie Kindervakantiekamp)
Telefoon +31 6 23788301 

Contactadres
Stichting WALO
p/a Dalmatië 21

3831 EE Leusden

Bankrekeningnummer: NL05RABO 0 12 57 88 401 t.n.v. Stichting WALO.

KvK-nummer: 32133741